Díjfizető rendszer

 

A rendszer átfogó megoldást nyújt olyan környezetben, ahol tömeges ügyfelekkel foglalkoznak, folyamatos díjtételek vannak, napi kapcsolatot kell tartani az ügyfelekkel.

pl: Lakásszövetkezetek, Szemészállítás , Kábel-tv , Internet stb, ahol a terhelések nagy tömegben ismétlődnek. Kiegészítő modullal bővítve változó előírást is fel tud dolgozni a rendszer, pl.: vízdíj olvasókkal egybekötve.

A rendszer integrálva van a Klétus Soft 2010 komplex ügyviteli csomaggal. Segítségével könnyebbé, gyorsabbá, átláthatóbbá tudja tenni a működését

 • Panelházak, tömbök  (1.kép)

A szabadon bővíthető jellemzőinek, a hozzá tartozó lakások, garázsok, üzlethelyiségek, gépészeti berendezések, tartozékok nyilvántartását lehet megvalósítani. Követni lehet az életpályájukat, karbantartásukat, kötelező műszaki vizsgálatukat. Nyilvántartásba vehetjük a hozzájuk kapcsolódó dokumentumokat, képeket, levelezéseket.

 • Lakások nyilvántartása (2.kép)

Lakások szabadon bővíthető adatainak tárolása, tulajdonos változásainak nyomon követése. Lakásokkal kapcsolatos dokumentumok, képek nyilvántartása, élettörténete.

 • Partner adatok nyilvántartása (3. kép)

A partnerek személyes adatainak széleskörű nyilvántartása, mely segíti velük a kapcsolattartást. Lehetőség van a személyes adatok mellett tetszőleges dokumentumok, képek csatolására, akár közvetlenül szkennerről (pl.: okmányok, képek, levelek … ). Folyamatában tudjuk kezelni a személyes adatokban történő változást. Lehetőség van a partner személyes kapcsolatainak (tulajdonostárs, családi, baráti kapcsolatok), elérhetőségeinek, munkahelyeinek, bankszámláinak és abban történő változásainak nyilvántartására. Szerződések, levelezések ügyintézési folyamatok nyilvántartása minden egyes partnernél.

 • Jogviszony nyilvántartása (4. kép)

Tulajdonosi jogviszony szabadon bővíthető adatainak (beköltözés, kiköltözés, jogviszony, kedvezmény adatok …) nyilvántartása. A jogviszony illetve abban bekövetkező változások kezelése, szerződések, levelezések, ügyintézéssel kapcsolatos dokumentációk (pl.: felszólítók, reklamációk, hibabejelentések, egyeztetések stb)

Tartozások, befizetések, egyenlegek nyilvántartása szabadon bővíthető bontásban (közös költség, víz, szemétszállítás, stb.). Lehetséges rendszeres, illetve egyedi tartozás előírása. A rendszer egyenleg információt szolgáltat jogviszonyonként, partnerenként (több jogviszony esetén), házanként, jogcímes, vagy összesített bontásban tetszőleges időintervallumra. A folyamatos, egyedi terhelések előírásával, befizetések, jóváírások lerögzítésével biztosítja a naprakészséget. Lehetőség van késedelmi kamat automatikus terhelésére egyedi elbírálás alapján, illetve csoportosan.

Jogcímenként határozhatjuk meg a rendszeres terhelések értékét. A terhelések változásának időponthoz kötésével lehetőség nyílik a terhelések változásának nyomon követésére, illetve előre meghatározhatjuk a változás idejét és mértékét. A rendszeres tartozásokkal a program automatikusan megterheli a partnert (9.kép), jelentős mértékben csökkentve a feldolgozási munkálatokat. Az időszakosan szükségessé váló folyamatos terhelések mértékének változtatását egy kifinomult modul segíti, amellyel csoportos változtatást tudunk végrehajtani tetszőleges jogcímekre, globálisan vagy csak szelektálva a halmaz egy részére. (8. kép) Az árváltoztatás történhet m² arányában, %-s mértékben, fix növekedés, árcsoportok szerinti meghatározásban stb, kézi korrekció lehetőségével.

Így ez a funkció jól használható: szemétszállítás, előfizetések (pl.: kábel tv), gyors, és automatikus előírására. Kiegészítő modullal, hozzáköthető leolvasók pl.: vízdíj leolvasás.

További lehetőség, un „tőketartozás” előírására (pl: részletfizetés). Ekkor a rendszeres terhelés mellett meghatározhatjuk a tőketartozás mértékét, amelyet a rendszer figyelembe vesz. A folyamatos terhelés csak a tőketartozás mértékéig történik. A program a terhelések, egyenlegek mellett információt szolgáltat az eredeti tőketartozásról, annak jelenlegi egyenlegéről, lakónként, házanként, lakásszövetkezet bontásban jogcímenként, összesen, tetszőleges idő intervallumra.

 • Behajtás nyilvántartás (7. kép)

Tartozás behajtás esetén lehetőség van a behajtást elkülönítésére az egyéni tartozástól. A behajtás nyilvántartása szintén jogcímenként valósul meg. Segítségével nyomon követhetjük a behajtás teljesülésének folyamatát, a behajtással kapcsolatos ügyintézést, levelezést, annak dokumentumait. Behajtással kapcsolatos információkat kapunk tetszőleges szempont szerint tételesen, lakóra, házakra, jogcímenként vagy összesítve, tetszőleges időszakra. Lehetőség van a behajtások és díjtartozások külön-külön vagy összesített elemzésére.

 • Körlevél készítési lehetőség (11.kép)

Lehetőség van egyenlegközlők, felszólítók, díjváltoztatási levelek stb küldésére. A beépített levelek mellett saját egyedi leveleket is készíthetünk a körlevélkészítő modullal, a rendszerben tárolt adatok felhasználásával. Így tetszőleges saját értesítőleveleket hozhatunk létre. A varázslóval kinyomtathatjuk a leveleket tetszőlegesen meghatározott partnerek csoportjára (pl.: házakra, háztömbökre, nagy tartozókra stb). Készíthetünk egyedi egyenlegközlőt, felszólító levelet, díjértesítőt stb. A sablonok elmentésével bármikor újra nyomtathatjuk a leveleket frissített adatokkal.

 • Eseménykezelő, dokumentumkezelő, időgép

Minden egyes tranzakcióhoz eseményéket köthetünk, amelyben leírhatjuk az esemény idejét, esemény jellegét, és magát az eseményt. Az eseményhez, illetve tranzakcióhoz korlátlan számú dokumentumot csatolhatunk a rendszer dokumentum kezelő moduljával. A dokumentumok lehetnek bármilyen elektronikusan tárolt file-ok (Word,excel, képek …). Lehetőségünk van papír alapú dokumentum hozzákapcsolására, q a modul képes közvetlenül a szkennerről is adatot fogadni. A tranzakción belül lehetőség van a dokumentumok csoportosítására is, pl.: egy egyeztetés során felmerült dokumentumokat egy csoportba foglalva tároljuk. Az eseményekhez időgépet is kapcsolhatunk, amely segítségével a rendszer figyelmeztet bennünket egy később bekövetkező eseményre, elvégzendő feladatra (14.kép). A figyelmeztetés mellett a függőben levő feladatunkat is követhetjük a modullal.

 • Folyószámla elemzés, behajtás elemzés (13.kép)

Segítségével a rendezetlen egyenlegek, behajtások között tudunk eligazodni. Szűrés, csoportosítás segítségével gyakorlatilag kimeríthetetlen tárházat kapunk, amellyel elemezhetjük a tartozásokat. Pl: lehetőség van aktív, inaktív partnerek, legrégebben fizetők, legnagyobb tartozók kiszűrésére, tetszőleges jogcímbontásban, tetszőleges időszakra, díjtartozás, behajtás vagy behajtás és díjtartozás együtt, tetszőleges házra, személyre, lépcsőházra, címre bontva, beállítható rendezettség szerint ( névsor, lakások szerint, tartozás mértéke szerint, befizetés ideje szerint …. stb),

 • Befizetések, előírások, jogcímek, házak elemzése (12. kép)

rendelkezésünkre áll a nagyon rugalmas szűrés, csoportosítás, rendezési funkciók, alábontási lehetőséggel. Ezek segítségével bármilyen időszakra, csoportra tudunk információt lekérni, amely adatot szolgáltat a beszámolókhoz.

A rendszerbe több mint 150 – folyamatosan bővülő – információs táblázat lett beépítve, amelyek nagyon sok szempont szerint lekérdezést tesz lehetővé. Paramétereinek segítségével az információs táblák által elérhető adatszolgáltatás kimeríthetetlen lehetőségét kapjuk a rendszerrel.

 • Egyénre szabható rendszer

A rendszerben a képernyőket, megjelenítéseket, adatok lekérdezését egyedi módon állíthatja be a felhasználó testre szabottan a saját igényeinek megfelelően. (Rendezettség állítás, oszlopok elrejtése, felvétele,oszlopok átrendezése, kiemelésekkel. Információkeresés leásási technikával. Adatok importálás Execl, Word, Txt, Richtetx, Html)

 • Személyre szabható képernyő

Minden felhasználó alakíthatja az adatbeviteli, megjelenítési ablakokat, a rajta megjelenő információkat, grid oszlopokat. Így a saját igényeik, és monitoruk maximális kihasználhatósága szerint állíthatja be a rendszert.

 • Személyre szabható riportok

A rendszerben tárolt riportokat a felhasználó igényeinek megfelelően alakíthatja, formálhatja. Oszlopok eltüntetésével, felfedésével, átrendezésével, összegfokozatok, bemenő paraméterek állításával variálhatja a kimenő adatokat. A beállításokat sablonokban tárolhatja, amelyekre későbbiekben hivatkozhat

 • Egyedi nyomtatványok létrehozása

A rendszerben levő nyomtatványokat paraméterezhetjük, lógóval elláthatjuk. Újra tervezhetjük beépített nyomtatványszerkesztővel. A nyomtatvány szerkesztő segítségével új nyomtatvány formátumokat is illeszthetünk a rendszerbe.

 • Szkenner funkció (iratmegőrzési funkció)

Bizonylatok felvitelénél lehetőség van az eredeti, és hozzá kapcsolódó bizonylatok szkennelésére, és tárolására. Így az alapbizonylat előkeresése nélkül is van lehetőségünk a későbbi ellenőrzés esetén a bizonylatra rápillanthat.

 • Export lehetőség

A rendszerben megjelenő adatok, lekérdezések exportálhatók Word, Excel, Rtf, Text, Html, Dbf, Paradox formátumban.

 

Speciális területekre paraméterezett rendszer:

Földtulajdon közösségi díjfizető rendszer

Lakásszövetkezeti díjfizető rendszer

 

Töltse le a Demo programot.

Próbálja ki.

Rendelje meg az aktválási kulcsot.