A gyárban dolgozó emberek munkaügyi adatainak nyilvántartását végzi. A dolgozók kezébe havi munkalapot ad, amelyről tájékozódhat a végzett munkákról, saját teljesítményéről és az elért béréről. A rendszer információt szolgáltat és elkészíti szükséges munkaügyi statisztikákat.

Elvégzi az órabéresek, havi béresek, teljesítménybéresek, pótlékok számfejtését. Törvény szerinti SZJA előleget, és járulékokat levonja, és nyilvántartásba veszi. Nyilvántartja a különféle letiltásokat és számfejtésnél automatikusan elvégzi a levonásokat.

Elkészíti a bérfizetésekkel kapcsolatos listákat / kifizetési jegyzék, személyi kiértesítő, címletező / munkahelyenként, ha szükséges.

 • Termék szinten adatot szolgáltat a bérterhekről és a közterhekről az utó-kalkulációnak.
 • Szabadság nyilvántartást, tb járulék nyilvántartást vezet.
 • Hó végén feladást készít a szintetikus könyvelés számára.
 • Év végén elkészíti az SZJA bevallást, elszámol a dolgozóval. Lemezen adatot szolgáltat az APEH felé.

A funkciók felsorolása részletes ismertetése nélkül, amelyre a rendszer megoldást nyújt.

 • havi díjasok bérszámfejtése
 • óradíjasok bérszámfejtése
 • teljesítménybéresek bérszámfejtése
 • kategória béresek bérszámfejtése
 • rendszeres járandóságok számfejtése  /havi fixbér, családi pótlék…/
 • pótlékok számfejtése
 • paragrafus szerinti adóelőleg vonási lehetőség
 • halmozott adóelőleg vonási lehetőség
 • munkavállalói járulék, nyugdíjjárulék, eü. Járulékvonás
 • szakszervezeti tagdíjvonás
 • egyéb terhelések nyilvántartása, és automatikus vonás
 • havi rendszeres fix összegű vonás
 • jövedelemtől függő terhelések
 • meghatározott összegű levonások kezelése
  • pl.: fizetési előleg   visszavonásig, vagy meghatározott ideig
  • pl.: letiltás, biztosítás, gyerektartás
 • kifizetések átutalási lehetősége
 • gépi feladás a főkönyvi rendszerbe
 • Kifizetések jogcímek tetszőleges elkülönítése /munkabér, szabadság, pótlékok, jutalom, táppénz…/
 • TB járulék, munkaadói járulékszámítás
 • átutalási nyomtatvány kitöltés
 • munkaügyi adatok nyilvántartása
 • pótlékok számfejtését
 • kifizetési jegyzék /munkahelyenként is lehetséges /
 • személyi kiértesítő
 • bércímletező
 • tb járulék nyilvántartás vezetés
 • év végén elkészíti az SZJA bevallást
 • adatot szolgáltat az APEH felé
 • éves gyűjtött bér információk
 • több kifizetőhelyek kezelése
 • jelszóval  védett  rögzítöhöz kötött felhasználási jogosultság kialakítása
 • hálózatos üzemmódban müködjön

 Adatok kimutatásai

A rendszerben különböző gyűjtési, csoportosítási szempont szerint tételes, illetve halmozott számadatokattartalmazó lekérdezéseket találunk.

Kimutatásokat találunk a következő adatokra:

 • személyre szóló információ
 • bér fizetési jogcímre vonatkozó
 • költséghelyre , költségviselőre
 • szervezetre
 • munkaszámra
 • főkönyvi számlára
 • fizetőhelyekre
 • foglalkozási viszonyokra

A információt halmozottan teljes évre, illetve megadott rész időszakra, vagy hónaponként is elérhetők. A fő csoportosítási szempontokon belül, további csoportosítási szempontok szerint lehet az információt elérni.

Az adatok megjeleníthetők képernyőn, nyomtatón, állományban.

Bérszámfejtési módok

Lehetőség van a hóvégi számfejtés mellett hóközi végelszámolásra (kilépőknél), illetve hóközi kifizetésre is. A rendszer ellenőrzi a számfejtés, és a mentések menetét. Biztosítja, hogy ugyanazon hónap többszöri számfejtése esetén is korrekt adatok kerüljenek a rendszerbe.

Járulékok számfejtése

Tb, munkaadói járulékok számfejtése. Egészségügyi hozzájárulás számfejtése.

 • Járulékok, járulék alapok nyilvántartása.

Jövedelem adó, nyenyi nyilatkozatok, bevallások, nyomtatványok

 • Adó nyilatkozatok nyomtatása
 • Kilépő adatlap, kilépő nyomtatványok elkészítése
 • Év végi jövedelem igazolások ( m29 , m30 .. )   elkészítése
 • Havi adóbevallás közvetlen kapcsolat az ABEVJAVA programmal
 • Nyenyi vezetés, nyilvántartás
 • Nyenyi bevallás lemezes elkészítése

Nyugdíj pénztári alrendszer

 • Önkéntes/kötelező magánnyugdíjpénztár utalás
 • Jelentések nyugdíjpénztáraknak, ksh-nak, felügyeletnek