A vállalkozások, szervezetek információs rendszere a sokfajta vállalkozási forma, szerteágazó tevékenység, többféle belső és külső információigény miatt, sokrétű, összetett. Ennek az összetett információs rendszernek egy fontos és egyre fontosabbá váló eleme a controlling információs rendszer, amely elsősorban belső igények kielégítését szolgálja, a vállalkozás, szervezet belső irányítását támogatja.

A controlling rendszer feladataiból, funkcióiból adódóan az ún. információs piramis csúcsánhelyezkedik el. Bár a controlling rendszer a tevékenység minden területére kiterjed nem helyettesíti a többi információs alrendszert, hanem ráépül a gazdálkodás, tevékenység különböző területeihez, funkcióihoz kapcsolódó információs alrendszerekre (pénzügyi-számviteli, munkaügyi- bérgazdálkodási, innovációs, minőségbiztosítási, tárgyi-eszközgazdálkodási …), hiszen a stratégiai és operatív tervezéshez, terv-tény összehasonlításhoz, a különböző szintű és időtávú vezetői döntések előkészítéséhez ezekből az alrendszerekből kell kapnia információkat. A controlling rendszer működésének az eredményességét meghatározó mértékben befolyásolja, hogy ezek az alrendszerek milyen minőségű információkat biztosítanak a controlling funkciók teljesítéséhez.

Amennyiben ezeknek az alrendszereknek az információi nem megfelelő minőségűek a controllingrendszer hatékonysága csökken, funkciójának a teljesítése akár kérdésessé is válhat. Kijelenthető, hogy egy vállalatnál akkor célszerű controlling rendszert kialakítani, ha az alap információs rendszerek képesek a szükséges és megfelelő minőségű információkat biztosítani.

Itt olyan modulok vannak, melyek a controlling tevékenységhez, táblázatok, jelentések készítéséhez nyújtanak segítséget.

Tekintse meg az ide tartozó modulokat